loading

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Dotacje na kapitał obrotowy.

Cele projektu:

Pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Planowane efekty:

Utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy przez minimum 3 miesiące, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował znaczny spadek obrotów.

Wartość całkowita projektu:

270 779,40

Wkład Funduszy Europejskich:

100%

Do góry